mediambient serveis

SERVEIS

Mitjançant anàlisi físico-químics i microbiològics, Rabassa-Ambient, S.L., ofereix els següents serveis.

El Departament d’analítiques mediambientals té com a eix fonamental l’anàlisi d’aigües en tots els seus àmbits, així com altres matrius:

Aigües
 • Aigües residuals: industrials i urbanes, procedents de diferents sistemes de depuració, lixiviats, aigües de processos industrials, mostres procedents d’Inspeccions, DUCA, permís d’abocament, controls interns de les Indústries…

Decret 130/2003, pel qual s’aprova el reglament dels serveis públics de sanejament.

 • Aigües de Consum: aigües de xarxa, procedents de pou, per a l’alimentació…

Segons RD140/2003, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de l’aigua de Consum humà.

 • Aigües continentals: rius, marines, fonts, piscines…

Fonts: Guia fonts ornamentals

 • Aigües Regenerades: reg, incendis…

RD1620/2007 pel que s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades

 • Anàlisi Legionel·la: en sistemes d’aigua calenta i freda sanitària, aigües amb recirculació (spas, jacuzzis, piscines..), instal·lacions termals, torres de refrigeració…

RD 865/2003 pel qual s’estableixen els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

 • Aigües de bany: aigües naturals, balnearis, spa, hidroteràpia, piscines…

RD742/2013 pel que s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic

RD1341/2007 sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany

 • Aigües de Diàlisi: aigües del sistema de diàlisi dels hospitals

Guia de nefrologia pe a l’Anàlisi d’Aigües de Diàlisi

 • Anàlisi processos depuració:

Bioindicació, determinació i quantificació dels microorganismes presents en els fangs actius

Respirometria, per a la mesura del consum d’Oxigen dels bacteris presents en els fangs actius, i d’altres valors que ens aporten informació sobre el sistema.

Amb les dues tècniques, es poden realitzar Anàlisi de mostres procedents d’EDAR’S per tal de facilitar la comprensió dels sistemes de depuració, i poder assolir la màxima eficiència del procés

Analítiques sòls, terres i llods
 • Anàlisi llods procedents de sistemes de depuració
 • Anàlisi de sòls

RD9/2005 pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats

RD1310/1990 pel qual es regula la utilització de llods de depuració en el sector agrari

Anàlisi superfícies
 • Anàlisi microbiològiques
Anàlisi d’aliments
 • Anàlisi microbiològiques i físico-químiques
Recollida de mostres
 • A banda de l’assessorament personalitzat, pels diferents tipus d’anàlisi, oferim també el servei de la recollida de mostres, així com un acompanyament al llarg del procés analític.
 • Anàlisi IN SITU, pH, conductivitat, Clor residual, O2 dissolt…
Altres
 • El laboratori, ofereix estudis personalitzats segons les necessitats dels nostres clients.

Ens dirigim a empreses del sector com poden ser:

Enginyeries i consultories ambientals

Industries en tots els seus àmbits i sectors

Empreses orientades al tractament d’aigües, especialistes en depuració...

Depuradores municipals, Administració, ajuntaments

Hospitals, Residències

Particulars

ACREDITACIÓ / CERTIFICACIÓ

enac
image005

ISO/IEC 17025 1257/LE2424

Acreditació ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) segons criteris recollits en la Norma ISO/IEC 17025

Abast definit en els Annexes Tècnics corresponents

Consultar catàleg d’ENAC: 1257/LE2424, per a la realització d’assajos en el sector mediambiental.

Sistema de gestió de la Qualitat certificat ISO 9001

Realització d’anàlisi Físic-Químics i Microbiològics i presa de mostres d’aigües de consum, continentals, marines i residuals, de llods, sòls i aire.

AUTORITZACIONS I HOMOLOGACIONS

Agència Catalana de l’Aigua

Generalitat de Catalunya

 

Agència de Salut Pública

Generalitat de Catalunya

 

Registre de Labs. Agroalimentaris de Catalunya

Generalitat de Catalunya

logo_rabassa

Contacte Divisió Clínics:

93.415.01.79 – clinics@rabassalab.com

Contacte Rabassa-Ambient, S.L.:

93.415.94.32 – mediambient@rabassalab.com

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración en la política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies