Rabassa-Ambient

SERVEIS

Mitjançant anàlisi físico-químics i microbiològics, Rabassa-Ambient, S.L., ofereix els següents serveis.

El Departament d’analítiques mediambientals té com a eix fonamental l’anàlisi d’aigües en tots els seus àmbits, així com altres matrius:

Aigües
 • Aigües residuals: industrials i urbanes, procedents de diferents sistemes de depuració, lixiviats, aigües de processos industrials, mostres procedents d’Inspeccions, DUCA, permís d’abocament, controls interns de les Indústries…

Decret 130/2003, pel qual s’aprova el reglament dels serveis públics de sanejament.

 • Aigües de Consum: aigües de xarxa, procedents de pou, per a l’alimentació…

Segons RD140/2003, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de l’aigua de Consum humà.

 • Aigües continentals: rius, marines, fonts, piscines…

Fonts: Guia fonts ornamentals

 • Aigües Regenerades: reg, incendis…

RD1620/2007 pel que s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades

 • Anàlisi Legionel·la: en sistemes d’aigua calenta i freda sanitària, aigües amb recirculació (spas, jacuzzis, piscines..), instal·lacions termals, torres de refrigeració…

RD 865/2003 pel qual s’estableixen els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

 • Aigües de bany: aigües naturals, balnearis, spa, hidroteràpia, piscines…

RD742/2013 pel que s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic

RD1341/2007 sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany

 • Aigües de Diàlisi: aigües del sistema de diàlisi dels hospitals

Guia de nefrologia pe a l’Anàlisi d’Aigües de Diàlisi

 • Anàlisi processos depuració:

Bioindicació, determinació i quantificació dels microorganismes presents en els fangs actius

Respirometria, per a la mesura del consum d’Oxigen dels bacteris presents en els fangs actius, i d’altres valors que ens aporten informació sobre el sistema.

Amb les dues tècniques, es poden realitzar Anàlisi de mostres procedents d’EDAR’S per tal de facilitar la comprensió dels sistemes de depuració, i poder assolir la màxima eficiència del procés

Analítiques sòls, terres i llods
 • Anàlisi llods procedents de sistemes de depuració
 • Anàlisi de sòls

RD9/2005 pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats

RD1310/1990 pel qual es regula la utilització de llods de depuració en el sector agrari

Anàlisi superfícies
 • Anàlisi microbiològiques
Anàlisi d’aliments
 • Anàlisi microbiològiques i físico-químiques
Recollida de mostres
 • A banda de l’assessorament personalitzat, pels diferents tipus d’anàlisi, oferim també el servei de la recollida de mostres, així com un acompanyament al llarg del procés analític.
 • Anàlisi IN SITU, pH, conductivitat, Clor residual, O2 dissolt…
Altres
 • El laboratori, ofereix estudis personalitzats segons les necessitats dels nostres clients.

Ens dirigim a empreses del sector com poden ser:

Enginyeries i consultories ambientals

Industries en tots els seus àmbits i sectors

Empreses orientades al tractament d’aigües, especialistes en depuració...

Depuradores municipals, Administració, ajuntaments

Hospitals, Residències

Particulars

ACREDITACIÓ / CERTIFICACIÓ

enac
image005

ISO/IEC 17025 1257/LE2424

Acreditació ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) segons criteris recollits en la Norma ISO/IEC 17025

Abast definit en els Annexes Tècnics corresponents

Consultar catàleg d’ENAC: 1257/LE2424, per a la realització d’assajos en el sector mediambiental.

Sistema de gestió de la Qualitat certificat ISO 9001

Realització d’anàlisi Físic-Químics i Microbiològics i presa de mostres d’aigües de consum, continentals, marines i residuals, de llods, sòls i aire.

AUTORITZACIONS I HOMOLOGACIONS

Agència Catalana de l’Aigua

Generalitat de Catalunya

 

Agència de Salut Pública

Generalitat de Catalunya

 

Registre de Labs. Agroalimentaris de Catalunya

Generalitat de Catalunya

POLÍTICA DE QUALITAT

Rabassa-Ambient, S.L. desenvolupa la seva activitat com a laboratori d’anàlisi ambiental i te com a principal objectiu la qualitat dels seus serveis encaminada a assegurar la satisfacció total dels seus clients.

Amb la finalitat d’assolir aquest objectiu, el laboratori ha implantat un Sistema de Gestió de Qualitat basat en les normes UNE-EN ISO 17025:2005 i UNE-EN ISO 9001:2015, comprometent-se així a la millora continua de les seves activitats.

El laboratori Rabassa-Ambient, S.L. treballa en base als següents valors:

 • Transparència, la qual dona confiança tant a les persones que integren l’empresa com als seus clients.
 • Bones practiques al laboratori, com a base de tots els nostres procediments de treball.
 • Tractament individualitzat, donat que cada client te una necessitat i una realitat diferent.
 • Humilitat, com a actitud que porta al realisme replicas breitling i a la capacitat d’entendre i millorar.
 • Innovació, com la capacitat de posar en pràctica noves propostes.

La direcció del laboratori es compromet a establir i mantenir una política de qualitat basada en els següents principis:

 • Treballar per la millora continua del sistema de gestió de qualitat .
 • Garantir el compliment dels requisits del client, així com dels legals i reglamentaris que siguin aplicables.
 • Disposar d’una competent plantilla de professionals altament qualificats per l’acompliment de les tasques assignades i millorar la competència tècnica del personal mitjançant formació interna i/o externa.
 • Atenció i adaptació personalitzada als clients amb la finalitat de la millora constant dels nostres serveis.
 • Participació activa de tot el personal.
 • Ampliar l’abast de la nostra acreditació i treballar en la posada a punt de nous mètodes analítics i en la millora continua dels ja implantats.

Tot això amb el màxim compromís per part de la direcció del laboratori.

logo_rabassa

Contacte Divisió Clínics:

93.415.01.79 – clinics@rabassalab.com

Contacte Rabassa-Ambient, S.L.:

93.415.94.32 – mediambient@rabassalab.com

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración en la política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies